För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Modernisera arbetsrätten

4 av 5 jobb skapas i småföretag

Äntligen ska lagen om anställningsskydd omarbetas och moderniseras. En utredning har tillsatts och Företagarna sitter med som experter. 

Företagarna vill se ett arbetsrättsligt regelverk som är anpassat för dagens arbetsmarknad där fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag. Lagstiftningen som kom till för över fyrtio år sedan är omodern och har blivit ett problem för många företag. 

 

Företagarnas förslag till åtgärder

  • Möjligheten att anställa tidsbegränsat behövs på en fungerande arbetsmarknad. Den möjliggör för mindre och växande företag att minska riskerna som är förknippade med tillsvidareanställningar i LAS. De kostsamma och krångliga reglerna för uppsägningar i händelse av felrekrytering eller arbetsbrist kan således undvikas. Reformer som avser att minska rätten  för företagare att använda visstidsanställning bör därmed undvikas.

  • Undantagsregeln av antalet arbetstagare som kan undantas från regeln sist in, först ut måste utökas till en för var femte anställd upp till 49 anställda (sammantaget nio). Likaså bör företrädesrätten för återanställning förkortas för att underlätta för företaget att söka kompetens utifrån det verkliga behovet istället för att hänvisas till arbetstagare med företrädesrätt.

  • dag kan arbetstagare ogiltigförklara en uppsägning på grund av personliga skäl. Frågan ska då prövas rättsligt vilket kan ta upp emot två år. Under tiden kvarstår anställningsförhållandet och löner och ersättning ska betalas till arbetstagaren. Möjligheterna att ogiltigförklara uppsägningar på grund av personliga skäl bör reformeras. Kostnader och regelverk förknippade med uppsägning på grund av personliga skäl behöver förtydligas.

  • I Sverige regleras minimilöner genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Det finns alltså ingen lagstadgad minimilön utan istället bör företagens lönesättning och arbetsvillkor följa den gängse normen i respektive bransch eller  vad som avtalats genom kollektivavtal om företaget är anslutet. För de 60 procent av alla företag verksamma i Sverige som valt att ställa sig utanför kollektivavtalsmodellen råder stor osäkerhet då avtalen inte alltid är tillgängliga för andra än de avtalsslutande parterna.

  • Dagens tillsyn tycks inte sällan fokusera på skrämsel och ett ensidigt fokus på brister hos arbetsgivare. Arbetsmiljöverkets tillsyn och inspektioner bör syfta till att ge stöd åt arbetsgivare att skapa en god arbetsmiljö och se regelverket som stöd i detta arbete.

Mot en moderniserad arbetsrätt

Läs mer om Arbetsmarknad

Vaska inte talangen

Ojämn könsfördelning inom företagandet begränsar kvinnors möjligheter och gör att samhället går miste om idéer, innovationer och ekonomisk tillväxt, skriver Pernilla Norlin.

Så kan företagandet bli mer jämställt

Sverige är inte så jämställt som många tror, eftersom kvinnor är långt ifrån lika benägna att starta företag som män. Det visar en ny rapport från Företagarna som också ger förs...

Vaska inte talangen

Ojämn könsfördelning inom företagandet begränsar kvinnors möjligheter och gör att samhället går miste om idéer, innovationer och ekonomisk tillväxt, skriver Pernilla Norlin.

Så kan företagandet bli mer jämställt

Sverige är inte så jämställt som många tror, eftersom kvinnor är långt ifrån lika benägna att starta företag som män. Det visar en ny rapport från Företagarna som också ger förs...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.