headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Modernisera arbetsrätten

Äntligen ska lagen om anställningsskydd omarbetas och moderniseras. En utredning har tillsatts och Företagarna sitter med som experter. Utredningen ska bland annat titta på att processerna vid uppsägningar på grund av personliga skäl blir mer transparenta samt att kostnaderna ska minska. Utredaren ska också ta fram förslag som innebär lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för de mindre företagen.

Företagarna vill se ett arbetsrättsligt regelverk som är anpassat för dagens arbetsmarknad där fyra av fem jobb skapas i små- & medelstora företag. Lagstiftningen som kom till för över fyrtio år sedan är omodern och har blivit ett problem för många företag. 

Mot en moderniserad arbetsrätt

Visa fler

Läs mer om Arbetsmarknad

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap