headphones newspaper video-player

Får en deltidsanställd arbeta hos en konkurrent?

Om man anställer en person på deltid, får denna person då arbeta deltid hos annan arbetsgivare och speciellt hos konkurrenter? Vad gäller med LAS, lojalitetsplikt med mera?

Arbetstagaren kan arbeta deltid på en annan arbetsplats. Om arbetstagaren däremot vill jobba hos en konkurrent så måste man diskutera detta med arbetsgivaren innan anställningen.

Lojalitetsplikten är en ”tyst reglering” som inte står utskrivet i LAS, men den omfattar ett förbud mot att arbetstagaren konkurrerar mot arbetsgivaren. Tanken är att arbetstagaren inte på något sätt ska skada arbetsgivaren.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD