headphones newspaper video-player

Företagare & förälder

Är du företagare och har barn? Här finns fakta som berör ditt arbetsliv och vardag.

Företagare är föräldralediga betydligt kortare än anställda personer och dessutom ofta på deltid, visar vår rapport Föräldrafällan. Särskilt dramatisk är skillnaden för kvinnliga företagare där var tredje tar ut högst tre månader föräldraledighet. Bland alla mammor i Sverige tar endast två procent ut så få dagar.

Vanliga frågor

Här nedan kan du läsa mer information om regler och lagar för dig som är företagare och förälder.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap