headphones newspaper video-player

Minska beskattningen av företag och företagare

Skatteuttaget för företag och företagande behöver minska.

Skatternas nivåer och skattesystemets utformning är en av de viktigaste frågorna för landets företagare.

Enligt Januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna ska en skattereform utredas och eventuellt genomföras under de kommande åren.Företagarna har länge jobbat för sänkt skatt på jobb och företagande. Ett första steg är slopandet av värnskatten, den extra statliga inkomstskatt som höginkomsttagare betalar.

Skattesystem som gynnar företagande 

Det berör både priser, lönsamhet, möjligheterna att anställa, bolagets vinst och den egna försörjningen. Skattesystemet bör präglas av förutsebarhet, enkelhet, internationell konkurrenskraft och tillväxtgynnande. Välståndsskapande aktiviteter som företagande, jobb, utbildning (och användningen av densamma) och investeringar bör inte missgynnas.

Effektiv användning av skattemedel

Många företagare upplever att deras skattemedel inte används effektivt. Det är en grannlaga uppgift att upprätthålla en effektivitet i och tilltro till skattesystemet.

Enkelt och rättssäkert att betala skatt

Skatteuttaget för företag och företagande ska minska. Det ska vara enkelt att betala skatt och beskattningen ska ske rättssäkert.

Sänk skatten

Här nedan ser du våra senaste artiklar om minskad beskattning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD