podcast news play företagaren I media förmån

Kommunen valde att inte annonsera, varför?

Kommunen har köpt in varor för flera hundra tusen svenska kronor utan att annonsera dessa. När jag ringde och påpekar detta för kommunen fick jag svaret att köpet handlar om en direktupphandling och att det därför är OK att inte annonsera trots att köpet rör sig om ca 300 000 svenska kronor. Nu undrar jag om det kommunen påstår stämmer?

SVAR:
Utgångspunkten är att alla inköp till stat, kommun (kommunala bolag) och landsting ska upphandlas och annonseras. Annonseringen sker i elektroniska databaser. En direktupphandling är en upphandling som inte behöver annonseras och där anbuden inte behöver ges i viss form. Om det rör varor, tjänster, byggentreprenader, får direktupphandling användas om avtalets värde understiger gränsvärdet om 586 907 kronor (avser år 2018). Det är dock viktig att komma ihåg att alla upphandlingar som rör samma slags varor/tjänster/byggentreprenader under ett räkenskapsår ska räknas samman vid beräkning av gränsvärdet för direktupphandling.

Direktupphandling får även användas när kriterierna för att få tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Läs mer hos Upphandlingsmyndigheten.

Om direktupphandling görs utan att förutsättningarna för att genomföra direktupphandling har varit uppfyllda, handlar det om otillåten direktupphandling

Om direktupphandling görs utan att förutsättningarna för att genomföra direktupphandling har varit uppfyllda, handlar det om otillåten direktupphandling. Avtal som har uppkommit genom otillåten direktupphandling, kan förklaras ogiltiga. Ett företag som anser att ett avtal har uppkommit till följd av en otillåten direktupphandling kan överklaga upphandlingen till förvaltningsrätten. En sådan ansökan ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom sex månader från det avtalets slöts.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.