För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kommunen valde att inte annonsera, varför?

Kommunen har köpt in varor för flera hundra tusen svenska kronor utan att annonsera dessa. När jag ringde och påpekar detta för kommunen fick jag svaret att köpet handlar om en direktupphandling och att det därför är OK att inte annonsera trots att köpet rör sig om ca 300 000 svenska kronor. Nu undrar jag om det kommunen påstår stämmer?

SVAR:
Utgångspunkten är att alla inköp till stat, kommun (kommunala bolag) och landsting ska upphandlas och annonseras. Annonseringen sker i elektroniska databaser. En direktupphandling är en upphandling som inte behöver annonseras och där anbuden inte behöver ges i viss form. Om det rör varor, tjänster, byggentreprenader, får direktupphandling användas om avtalets värde understiger direktupphandlingsgränsen om 700 000 kronor. 

Direktupphandling får även användas när kriterierna för att få tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Läs mer hos Upphandlingsmyndigheten

Om direktupphandling görs utan att förutsättningarna för att genomföra direktupphandling har varit uppfyllda, handlar det om otillåten direktupphandling

Om direktupphandling görs utan att förutsättningarna för att genomföra direktupphandling har varit uppfyllda, handlar det om otillåten direktupphandling. Avtal som har uppkommit genom otillåten direktupphandling, kan förklaras ogiltiga. Ett företag som anser att ett avtal har uppkommit till följd av en otillåten direktupphandling kan överklaga upphandlingen till förvaltningsrätten. En sådan ansökan ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom sex månader från det avtalets slöts.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.