headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Vad gäller vid inställda evenemang?

Fråga: Jag har blivit tvungen att ställa in mitt evenemang på grund av coronakrisen. Vad gäller?

Svar: Nu under coronakrisen har som bekant många evenemang av olika slag blivit inställda. Men vad gäller då för arrangören? Kan denne flytta eventet, lämna presentkort/tillgodokvitto eller måste återbetalning ske kontant?

Ja, om det är avtalat och inte anses oskäligt kan en arrangör som ställt in lämna presentkort, flytta datum m.m. Men i övriga fall måste arrangören återbetala vad som tidigare betalats.

Att ingångna avtal ska hålla är en grundprincip. Den som inte kan leverera en tjänst eller en vara har därför ingen rätt att få betalt för den. Trots att det nu råder väldigt speciella omständigheter och många har åberopat principen om force majeure är grundtanken att full återbetalning ska ske kontant.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har uttalat att force majeure bara gäller för att begränsa skadeståndsskyldighet, inte för att begränsa återbetalningsansvaret. För att slippa betala tillbaka pengar i en sådan situation krävs att det finns ett specifikt avtalsvillkor om detta och att villkoret inte är oskäligt. Om ett villkor är oskäligt får avgöras i det enskilda fallet, men ARN har lämnat vägledande beslut om några sådana avtalsvillkor.

Ett cykellopp hade avtalat att 50 procent av avgiften inte skulle återbetalas vid extraordinära omständigheter, detta ansågs skäligt. Däremot ansågs det inte skäligt att en konsert enbart ombokade biljetterna utan möjlighet till återbetalning. Detta eftersom datumet ofta är avgörande för valet att köpa biljetten från första början.

Konsumentverket har i ett pressmeddelande uttalat sig om att konsumenter har rätt att få tillbaka pengar, inte bara nya datum eller presentkort. Det står arrangören helt fritt att erbjuda nya datum eller presentkort, men konsumenten måste då gå med på det.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.