headphones newspaper video-player

Vad ska man tänka på om man ska säga upp ett hyresavtal?

Särskilt när årsskiftet närmar sig är det många hyresavtal som måste sägas upp om man som hyresvärd eller hyresgäst exempelvis vill förändra villkoren.

En uppsägning kan ske i två olika syften, antingen villkorsändring eller för att hyresgästen ska avflytta från lokalen.

3 råd om du ska säga upp en hyresgäst/hyresavtal

1) Oavsett syftet med uppsägningen är huvudregeln att hyresavtalet ska sägas upp skriftligen, minst nio månader i förväg, för att upphöra att gälla.

2) Det finns vissa formkrav som måste uppfyllas i uppsägningshandlingen annars blir den ogiltig och att det finns särskilda regler om hyrestid och uppsägningstid.

3) Det gäller olika regler för hyresvärd respektive hyresgäst men gemensamt för båda är att uppsägningen måste ställas till rätt part, vid villkorsändring måste alla villkor som ska förändras framgå eller bifogas i ett nytt hyreskontrakt samt uppsägningen måste vara gjord i rätt tid.

Beställ blanketter

Som medlem i Företagarna kan du beställa våra blanketter – uppsägning för villkorsändring eller avflyttning med en kort information om vad som gäller för respektive typ av uppsägning. Du hittar formuläret på denna sida.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD