headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Sjuk och vab

Vem betalar vad vid sjukdom och VAB?

Jag har en anställd som enbart har provisionslön, hur gör jag vid sjukdom och VAB? Jag betalar ut sjuklön baserat på medellön senaste sex månaderna. Men hur gör man med VAB och karens?

När den anställde är sjuk betalar du som arbetsgivare sjuklön under de första 14 dagarnas sjukfrånvaro. Arbetsgivaren ska göra ett karensavdrag från sjuklönen, vilket du kan läsa mer om i faq-artikeln Hur räknar jag ut karensavdrag för mina anställda och mig? 

Från dag 15 ska arbetsgivaren anmäla sjukfallet till Försäkringskassan som betalar ut sjukpenning. När det gäller tillfällig föräldrapenning (”VAB”) så är det Försäkringskassan som betalar denna, efter anmälan från den anställde.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap