headphones newspaper video-player
Sjuk och vab

Vem betalar vad vid sjukdom och VAB?

Jag har en anställd som enbart har provisionslön, hur gör jag vid sjukdom och VAB? Jag betalar ut sjuklön baserat på medellön senaste 6 mån. Men hur gör man med VAB och karens?

Den anställde har en karensdag, precis som alla andra anställda. Denna dag ska helt löneavdrag göras. När det gäller tillfällig föräldrapenning (”VAB”) så är det Försäkringskassan som betalar denna, efter anmälan från den anställde.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD