headphones newspaper video-player

Ta över personal vid konkursbo?

Måste vi ta över personal om vi köper ett konkursbo? Har den personal som sagts upp av konkursförvaltaren någon företrädesrätt till anställning om vi behöver personal?

Det du tänker på är verksamhetsövergång enligt 6b§ i Lagen om Anställningsskydd. När man tar över en verksamhet så tar man även över personal och det finns företrädesrätt mm.

Men det finns ett undantag för konkurser. Det vill säga du behöver inte ta över personal när du köper ett konkursbo.


Däremot när det gäller företrädesrätten har den gamla personalen företrädesrätt om ni behöver personal. Detta enligt 25§ Lagen om Anställningsskydd.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD