headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad gäller för sommargåvor?

Fråga: Kan jag ge en sommargåva till mina  anställda utan att det ska ses som en skattepliktig gåva?

Svar: Det finns ett förslag att arbetsgivare ska få möjlighet att ge sina anställda skattefria gåvor på upp till 1 000 kr inklusive mervärdesskatt per anställd under perioden 1 juni–31 december 2020. Läs  mer här: Kan jag skattefritt ge presentkort för att stödja lokala näringslivet?

Under normala omständigheter gäller att sommargåva till personalen är skattepliktig inkomst då det inte finns samma undantag som för t.ex. julgåvor. Det innebär att gåvan kan ses som lön, vilket ger både arbetsgivaravgifter för arbetsgivaren och inkomstskatt för arbetstagaren.

I  stället kan företaget satsa på en personalvårdsförmån av mindre värde som är skattefri eller intern representation eller något annat avdragsgillt och skattefritt för att uppmuntra sin personal.

Om du gör det som en s.k. reklamgåva är gåvan inte skattefri när du ger den till anställd enligt Skatteverkets inställning utan tanken är att marknadsföringen ska rikta sig till kunder, potentiella kunder och andra utomstående för att stärka t.ex. varumärket. Reklamgåvor till anställda har dock inte prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. Reklamgåvor till kunder kan kosta upp till 350 kr inklusive mervärdesskatt utan att drabbas av förbudet mot avdrag för gåvor enligt rättspraxis.

När det gäller give aways till kunder finns ingen beloppsgräns för om det är muta utan det måste bedömas i varje enskilt fall. Det görs bl.a. utifrån vem mottagaren är och risken för påverkan. Institutet för mutor har som en tumregel för julgåvor till anställd i offentlig sektor en procent av prisbasbeloppet, vilket blir 445 kr år 2015, men att det kan vara något högre inom privat sektor. Du kan läsa mer utförligt om mutor på Institutet mot mutors webbplats http://www.institutetmotmutor.se/

Har du följdfrågor kontakta oss jurister i Företagarnas rådgivning tel 0771-45 45 45.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap