headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vilken anställningsform ska jag välja till min sommarpersonal?

Företagarnas guide för dig som ska anställa sommarjobbare.

Det är viktigt att avtala om att sommarjobbet avser en specificerad period, eftersom huvudregeln är att arbetsgivare anställer arbetstagare tillsvidare, det vill säga tills någon av er säger upp anställningen.

Du kan välja olika tidsbegränsade anställningsformer t.ex. vikariat, säsongsanställning eller allmän visstidsanställning. Men var observant på att det kan finnas andra tillåtna anställningsformer om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal.

Läs mer om lika anställningsformer i guiden  som du kan ladda ner här

Här kan du ladda ner mall för bl.a. tidsbegränsade anställningsavtal. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap