För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur stora kan skadestånd bli i nya LAS?

Fråga: Hur kommer ersättning bestämmas vid ett ogiltigt avskedande eller uppsägning efter den 1 oktober 2022?

Läs även: Hur påverkar nya skadestånd i LAS mitt företag?

Svar från juristen: Det framgår inte något belopp av lagtexten utan beloppsnivån kommer att bestämmas av rättspraxis från domstolarna.  Enligt tidigare praxis varierar det allmänna skadeståndet men är vanligtvis 80 000 kronor vid en ogiltig uppsägning och 125 000 kronor vid ett ogiltigt avskedande. Det allmänna skadeståndet är för att arbetsgivaren brutit mot anställningsskyddet och till det kommer ett ekonomiskt skadeståndet för inkomstförlusten som den felaktigt uppsagde gjort. 

I principöverenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK som lagförslaget bygger på anges att det allmänna skadeståndet vid en felaktig uppsägning i normalfallet bör uppgå till 135  000 kronor och vid ett lagstridigt avskedande till 190 000 kronor. Men det är upp till domstolarna att i sin rättspraxis bestämma hur stor höjningen blir av allmänna skadeståndet för ogiltiga uppsägningar och avskedanden som görs den 1 oktober 2022 eller senare. 

Av den föreslagna lagtexten framgår att det särskilda syftet för ersättningen är att motverka överträdelser av bestämmelserna om uppsägning och avskedande ska beaktas. Det kan därför bli höjda nivåer för det allmänna skadeståndet vid ogiltig uppsägning eller avsked. Viktigt att komma ihåg är att den arbetsgivare som sagt upp eller avskedat utan sakliga skäl kan också bli skyldig att betala ett ekonomiskt skadestånd för utebliven inkomst. 

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.