headphones newspaper video-player
Sommarpersonal och försäkring

Är sommarpersonalen rätt försäkrad?

Som företagare är det ofta extra viktigt att vara förberedd om något oförutsett händer. Även när du har sommarpersonal inne tillfälligt är det bra att ha enkla men trygga försäkringar. Är din sommarpersonal rätt försäkrad?

I ett mindre företag är alla nyckelpersoner. En längre sjukskrivning kan därför snabbt bli kostsam. Med GARANT Anställd får de anställda garanterat snabb vård vid sjukdom eller skada. GARANT Anställd gör det också lättare för dig att rekrytera och behålla ditt företags viktigaste resurs – dina medarbetare. Försäkringen hjälper dig och företaget att uppfattas som en arbetsgivare som månar lite extra om sina anställda. Det som är speciellt med GARANT Anställd är att den kan tecknas som en gruppförsäkring utan hälsodeklaration* för anställda i mindre företag. En gruppförsäkring på samma villkor som normalt bara större företag får – precis som vi på Företagarna vill ha det. (Observera att du slipper hälsodeklarera om GARANT Anställd tecknas för din/dina anställda inom tre månader efter nyanställning eller inom tre månader efter att företaget blivit medlem i Företagarna.) 

Vi brukar ju rekommendera att våra medlemmar tecknar en olycksfallsförsäkring för sin sommarpersonal (vikarier etc.). Den ger ett omfattande skydd för den anställde. Många arbetsplatsolyckor inträffar just med tillfällig personal och under sommaren då tempot ofta är högt. Försäkringen ger även en ersättning vid dödsfall.  

Läs mer och teckna försäkring på:

GARANT Anställd

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD