För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad bör uppdragsavtalet innehålla?

Fråga: Mitt företag ska utföra uppdrag hos ett annat företag. Vad ska jag tänka på när jag skriver uppdragsavtalet? Vad bör uppdragsavtalet innehålla?

Svar från juristen: När ditt företag ska utföra uppdrag hos ett annat företag är det viktigt att det finns ett avtal mellan er. Ett uppdragsavtal kan säkerställa att ni har tydliga förväntningar på uppdraget och minska risken för missförstånd och konflikter.  

Här är några punkter att tänka på när du skriver ett uppdragsavtal: 

 • Parter: Ange tydligt vilka parter som är involverade i avtalet. Skriv in kontaktperson om det är ett större företag som du avtalar med. 
 • Uppdraget: Skriv tydligt vad som ska utföras och ibland kan det vara bra att även skriva vad som inte ingår, uppdragets omfattning och start- och slutdatum för uppdraget. Ange även eventuella viktiga datum eller tidsfrister som parterna måste följa.  
 • Leveranser och prestationer: Beskriv produkter och/eller tjänster om de ska levereras som en del av uppdraget.  
 • Uppsägning: Definiera villkoren för att säga upp avtalet, till exempel uppsägningstid och hur uppsägning ska göras. Om avtalet ska kunna sägas upp med omedelbar verkan ska du ta med vad som krävs för det. 
 • Ansvar: Ange förutsättningarna för ansvar vid fel i utförandet eller skador som uppkommit under utförandet av uppdraget och ange eventuella begränsningar. Parternas skadeståndsansvar kan även regleras under denna punkt och även eventuella viten.  
 • Force majeure-klausul: Villkor som begränsar parternas ansvar vid händelser utanför parternas kontroll och hur dessa händelser påverkar avtalet. 
 • Ersättning och betalningsvillkor: Ange ersättningen för uppdraget och betalningsvillkoren, till exempel när och hur betalning ska ske och om betalningspåminnelseavgift eller förseningsavgift ska tas ut vid försenad betalning. 
 • Sekretess och tystnadsplikt: Reglera parternas skyldighet att inte avslöja företagshemligheter eller känslig information om företaget till andra parter. 
 • Immateriella rättigheter: Klargör vem som äger resultatet av uppdraget och vem som äger immateriella rättigheter som patent, upphovsrätt eller varumärken. 
 • Ändringar och tillägg: Ange hur eventuella ändringar eller tillägg ska hanteras och hur de ska godkännas av parterna. 
 • Konkurrens och ensamrätt: Definiera villkoren om konkurrens, till exempel att uppdragstagaren förbjuds att åta sig andra uppdrag i konkurrerande verksamheter eller uppdragsgivaren förbjuds att köpa in liknande tjänster från ett annat företag under uppdraget. 
 • Tillämplig lag och tvistlösning: Ange vilket lands lag som ska vara tillämplig på avtalet i de fall avtal ingås med en utländsk part. Ange även hur eventuella tvister ska lösas i de fall ni inte kan lösa tvisten själva, till exempel genom medling, skiljeförfarande eller allmän domstol. 
 • Underskrifter: Avtalets parter bör underteckna avtalet. Avtal kan också ingås genom att båda parterna på annat sätt bekräftar det skriftliga avtalets innehåll, till exempel per e-post. 

Tänk på är att avtalet bör anpassas efter uppdraget och dina specifika behov. Det kan vara klokt att ta hjälp av en jurist vid upprättandet av ett uppdragsavtal eller innan du signerar ett sådant avtal för att säkerställa att avtalet skyddar dina intressen.  

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Avtal & Köp:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.