headphones newspaper video-player

Kan man reglera om att beslut ska fattas i enighet?

Vi är fyra personer som ska starta ett bolag. Tre av oss känner varandra väldigt väl.Hur kan vi, och är det juridiskt möjligt att, reglera så att ingen part har majoritetsbeslut över den andra parten vid stora beslut (en part kan till exempel bestå av de tre som känner varandra tidigare och den andra parten av den "nytillkomne")? Det ska inte heller gå att sätta ihop andra konstellationer för att på så sätt ha majoritetsbeslut. Går detta att reglera?

Ja, ni kan i bolagsordningen eller i ett aktieägaravtal reglera att i vissa frågor ska beslut fattas i enighet. Ofta kompletteras en sådan klausul med en annan klausul om hur man ska lösa en fråga som parterna inte kan uppnå enighet i.

Om ni tar in kravet på enighet i bolagsordningen kan ni på så sätt binda till exempel styrelsen till att beslut ska fattas enhälligt. Om ni reglerar det i aktieägaravtalet är bara parterna i avtalet bundna av kravet på enhällighet.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD