headphones newspaper video-player

Integration och företagande

Med rätt reformer kan vi lägga grunden för ett samhälle med öppenhet och mångfald, där människor kan mötas och tillsammans öka innovationer, ekonomisk utveckling och Sveriges konkurrenskraft i den globaliserade världen.

Nyanlänt företagande, NF

Företagarna driver Nyanlänt Företagande, ett projekt som syftar till att ge nyanlända och utrikesfödda entreprenörer en snabb väg till egen inkomst genom eget företagande eller anställning. Här kan du läsa mer om Nyanlänt Företagande.

Senaste artiklarna på ämnet

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD