headphones newspaper video-player

Integration och företagande

Företagarna driver projekt för att främja integration, jobbmöjligheter och nyföretagande hos personer nya i Sverige, NF - Nyanlänt Företagande.

Företagarna har tagit initiativ till ett integrationsprojekt som heter NF - Nyanlänt Företagande. Projektet riktar sig främst till nyanlända som drivit företag i sina hemländer eller som vill lära sig hur man startar och driver företag i Sverige. Verksamhetens syfte är att skapa en modell för hur nyanlända snabbt kan integreras i vårt svenska samhälle.

Deltagarna lär sig hur man formar sin idé, bygger upp sin struktur samt lagar och regler för att lyckas, men också om vår kultur, historia och företagaretik i Sverige. Utbildningarna drivs på svenska.

Här kan du läsa mer om projektet www.nyanlantforetagande.se

Senaste artiklarna om intregration och företagande

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD