headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Integration och företagande

Med rätt reformer kan vi lägga grunden för ett samhälle med öppenhet och mångfald, där människor kan mötas och tillsammans öka innovationer, ekonomisk utveckling och Sveriges konkurrenskraft i den globaliserade världen.

aki-webb.png

Nyanlänt företagande

Företagarna driver Nyanlänt Företagande, ett projekt som syftar till att ge nyanlända och utrikesfödda entreprenörer en snabb väg till egen inkomst genom eget företagande eller anställning. Här kan du läsa mer om Nyanlänt Företagande.

Läs mer om Integration och företagande

103 unga idéer 2020 - hela listan!

Skolkuratorer i en app, robothandskar och ny miljöteknik för att färga kläder. För femte året i rad utser tidningen Företagaren Sveriges 103 bästa idéer från företagare under 30 år.

103 unga idéer 2020 - hela listan!

Skolkuratorer i en app, robothandskar och ny miljöteknik för att färga kläder. För femte året i rad utser tidningen Företagaren Sveriges 103 bästa idéer från företagare under 30 år.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap