headphones newspaper video-player

Hur kan jag kontrollera en avtalspart?

Jag står i begrepp att anlita ett byggföretag för en större ombyggnad/tillbyggnad. Vad finns det för möjligheter för mig att kontrollera att så mycket som jag kan kontrollera står rätt till hos bolaget som jag avser att anlita?

Det finns många olika sätt att kontrollera avtalsparter på men en av de vanligaste är att ta en kreditupplysning. En kreditupplysning är en sammanställning av diverse information om företaget som ger dig en möjlighet att bedöma dess kreditvärdighet.

Ett annat sätt kan vara att kontrollera offentliga uppgifter hos t.ex. Bolagsverket, Kronofogden och Skatteverket. Skatteverket har en speciell blankett för begäran om uppgifter om bl.a. mervärdesskatteregistrering och ev. skatteskulder. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD