För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad är utomståenderegeln i 3:12 - fåmansföretagsreglerna?

Utomståenderegeln innebär att om utomstående i betydande omfattning äger aktier i fåmansföretaget och har rätt till utdelning ska delägare som är verksamma i bolaget, och vissa andra, beskattas för utdelning och kapitalvinst till viss del som inkomst av tjänst bara om det finns särskilda skäl.

Risken för omvandling av arbetsinkomster har bedömts bli lägre vid ett utomstående ägande av denna omfattning eftersom utdelning och kapitalvinst tillfaller också de utomstående ägarna. Den högre beskattning som annars drabbar aktiva delägare i fåmansföretag kan du läsa om på den här sidan om 3.12-reglerna

Det är ett betydande ägande av utomstående i ett fåmansföretag när utomstående äger 30 procent eller mer av aktierna. Bedömningen av detta ska göras beskattningsåret (det året som utdelningen görs) och fem år före beskattningsåret.

Utomstående ägare är alla utom de som själva eller närstående direkt eller indirekt är verksamma i betydande omfattning i företaget och de som själva eller närstående är verksamma i annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag med liknande verksamhet. Detta bedöms för beskattningsåret och de fem åren före. Observera att närstående vars innehav inte är kvalificerat enligt undantaget för generationsskiften inte ska ses som utomstående vid tillämpning av utomståenderegeln.

Observera att närstående vars innehav inte är kvalificerat enligt undantaget för generationsskiften inte ska ses som utomstående vid tillämpning av utomståenderegeln.

Det är storleken på ägandet av fåmansföretaget som avgör om utomståenderegeln kan tillämpas. Sedan kan det finnas omständigheter som gör att det finns särskilda skäl att reglerna om beskattning av utdelning och kapitalvinst som inkomst av tjänst enligt fåmansföretagsreglerna ändå ska tillämpas för de verksamma i bolaget m.fl.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Skatter:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.