headphones newspaper video-player

Hur länge kan man bevilja tjänstledighet?

Jag undrar hur länge jag kan bevilja tjänstledighet, finns någon bortre gräns? Kan man ge tjänstledigt utan att det gäller studier utan för att vår anställde spelar bandy på elitnivå och planerar att spela borta i 2 säsonger för att sedan komma tillbaka. Vi vill gärna ha vår anställda kvar.

Det finns ingen lagstadgad rättighet om att bevilja tjänstledighet för den omständigheten du beskriver.

Detta betyder att det är upp till er och arbetstagaren att komma överens. Det är att föredra om ni gör en skriftlig överenskommelse där ni förutom längd på tjänstledigheten även stipulerar vad som gäller om den anställde vill komma tillbaka tidigare, och när han/hon i så fall ska underrätta er.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD