För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur mycket har aktieägare rätt att få veta?

Jag äger ett aktiebolag tillsammans med fyra andra personer. Jag har tidigare varit styrelseledamot i företaget men har nu blivit avsatt som ledamot av bolagsstämman. Jag vill ändå ha insyn i styrelsearbetet och undrar därför hur mycket information jag kan kräva som aktieägare?
Vilken insyn har jag som aktieägare i styrelsearbetet?

Som aktieägare har du frågerätt vid bolagstämma. Det betyder att du har rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Det kräver dock att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Då ni är tio eller färre delägare har du utöver frågerätten vid bolagsstämma, rätt att ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet. Men bara i den omfattningen det krävs för att du som aktieägare ska kunna bedöma bolaget ställning och resultat eller ett visst ärende som ska behandlas vid bolagsstämma. 

Styrelsen och VD ska också vid begäran hjälpa dig med den utredning som behövs för ändamålet och tillhandahålla behövliga kopior, det förutsätter dock att det kan ske utan oskäliga kostnader eller besvär.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.