För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur definieras en driftsenhet?

Hur definierar Tillväxtverket "driftsenhet"? Mitt företag ska ansöka om korttidsarbete med anledning av coronakrisen och där förekommer termen.

Senast uppdaterad 9/4 2020

Svar:

Definitionen på en driftsenhet har tydliggjorts vilket kan vara en lättnad för företag med arbetstagare som arbetar ute hos kunder som konsulter

Det finns enligt Tillväxtverket tre kriterier att utgå från:

  1. Är verksamheten organiserad på ett sammanhållet sätt?
  2. Bedrivs arbetet gemensamt?
  3. Är arbetsplatsen organisatoriskt självständig?

Nedan följer Tillväxtverkets definition samt en förklaring till hur du kan tänka i ditt företag.

"En driftsenhet är avgränsad till en geografisk plats. Det kan vara hela, eller en del, av ett företag som är beläget inom en och samma byggnad eller samma inhängande område. 

Det kan till exempel vara en fabrik, en butik eller en restaurang. För att definiera om en arbetsplats är en egen driftsenhet behöver en bedömning göras av vilka samband olika arbetsplatser har till varandra.

Det är inte arbetsplatsens storlek, eller ifall arbetsplatsen har utbyggd administration, som avgör om en arbetsplats är en driftsenhet: Om det inte finns någon anknytning till en annan driftsenhet kan en arbetstagare ses som en egen driftsenhet.

Tolkningen av vad som är en driftsenhet bygger på lagen om anställningsskydd 22 §. Varje arbetsgivare bör göra en bedömning av vad som är en driftsenhet i den egna organisationen. Bedömningen bör dokumenteras."

Kan ha stor betydelse för dig som har konsulter

För dig som driver företag med ”konsulter” som är på andra arbetsplatser och arbetar kan detta ha stor betydelse. Om du organiserar ditt företag enligt ovan innebär det att driftsenheterna kan vara relativt små (en arbetstagare).

När du som inte har kollektivavtal som anger driftsenheterna ska teckna avtal med minst 70 procent av de anställda vid en driftsenhet som du vill ska gå ner i arbetstid underlättar nuvarande definition mycket.

I praktiken innebär detta att om du har mycket att göra för några konsulter vid en driftsenhet och det vid en annan driftsenhet har kraftigt gått ner i arbetsuppgifter kan du teckna avtal med de konsulter som är vid den driftsenhet som ”går dåligt” och låta de vid den driftsenhet som går bra arbeta som vanligt.

Skulle förhållanden ändras vid driftsenheterna kan du ansöka om korttidsstöd för andra driftsenheter och på så vis försöka minimera den ekonomiska skadan som coronaviruset orsakar.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Semester & Ledighet:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.