headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad gäller angående returer av varor från webbshop?

Vi driver en webbshop och skickar därför mycket varor till våra kunder. Nu har jag har hört att det har kommit ändringar i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Vad gäller angående returer av varor från webbshop?

Tidigare fick konsumenten bara skicka tillbaka en vara om denna var i väsentligt oförändrat skick. I och med lagändringen gäller nu istället att konsumenten inom 14 dagar får skicka tillbaks varan - även om varan använts.

Näringsidkaren kan då få göra ett prisavdrag för den värdeminskning som skett i och med användandet. För att få använda sig av värdeminskningsavdraget måste du som näringsidkare ge klar och tydlig information om ångerrätten och de villkor som gäller innan köpet.

Huvudregeln är att konsumenten betalar frakten för returen men även detta måste du informera om för att det ska vara gällande.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap