headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Foto: Shutterstock.

Kan man få ersättning när man använder egen bil i tjänsten?

Om jag eller anställda använder egen bil i tjänsten. Vad ska vi få för ersättning för det?

Hur mycket som ska betalas kan antingen framgå av arbetsgivarens policy, allmänna anställningsvillkor eller liknande eller ha avtalats i anställningsavtalet eller kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal är det lämpligt att ha tydliga regler om vad som gäller för användande av egen bil i tjänsten både vad gäller ersättningsbelopp och rutiner för redovisning och utbetalning.

Den skattefria ersättningen för drivmedel är 18,50 kronor per mil. Det betyder att du kan betala ut det till de som använder egen bil utan att de behöver betala skatt och arbetsgivaren arbetsgivaravgift.  

Om den anställde använder bilen mycket i tjänsten innebär det att den slits vilken kan innebära en värdeminskning. Det kan i de fallen vara rimligt med en högre milersättning än 18,50 kronor per mil.  

Om ditt företag väljer att ha en högre milersättning kommer belopp som överstiger 18,50 kronor per mil att ses som lön. Det innebär att du som arbetsgivare behöver betala arbetsgivaravgifter och den anställde kommer att beskattas för det.

Det är inte ovanligt att det i kollektivavtal är avtalat om ett högre ersättningsbelopp än den skattefria ersättningen. Om du har kollektivavtal bör du därför se över om det har reglerats i avtalet.  

Om ditt företag inte betalar någon ersättning alls så kan du och de anställda ändå göra ett avdrag på 18,50 kronor per mil i sin inkomstdeklaration. Men ni ska då se till att ha underlag för avdraget som styrker resorna i tjänsten.  

Om du har enskild firma kan du i näringsverksamheten få avdrag med 18,50 kronor per mil i inkomstdeklarationen när du kör din privata bil. Skulle du ta ut ersättning under året för t.ex. drivmedel så kommer det att bokföras som ett eget uttag.  

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap