För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad händer med aktiebolaget om jag dör?

Vad händer med mitt AB om jag blir medvetslös? Vad händer med mitt AB när jag dör? Finns någon checklista?

Om du är enda styrelseledamoten är det suppleanten som får möjlighet att som styrelse fatta styrelsebeslut med mera. Är det flera styrelseledamöter så fortsätter styrelsen att arbeta och ska se till att verksamheten fortsätter eller läggs ner. Det kan också vara så att du gett fullmakt till någon anställd eller konsult att vidta vissa åtgärder. Du kan också skriva en så kallad framtidsfullmakt som ger en person möjlighet att för din räkning till exempel rösta på bolagsstämman.

Se över företagets försäkring

Som företagare med aktiebolag får du sjukpenning från Försäkringskassan när du är sjukskriven längre än sjuklöneperioden. Sjukpenningen baseras på den lön du annars skulle ha fått företaget. Det kan därför finnas skäl att se över företagets försäkring om du som företagare inte längre kan vara aktiv i bolaget och generera inkomster.

Är du delägare i ett bolag kan det vara bra att redan nu sätta dig ner tillsammans med dina kompanjoner och bestämma hur ni vill agera i det fall någon av er till exempel blir långvarigt sjuk och oförmögen att aktivt verka för företagets bästa. Det kan då vara bra att diskutera frågor som exempelvis möjligheten att lösa ut eventuell frånvarande delägare på grund av sjukdom eller annat, värdering av bolaget om något sådan skulle hända med mera. Det ni bestämmer kan ni föra in i ett aktieägaravtal, eller göra ett tillägg i ett redan befintligt avtal.

Dödsboet tar över

Om en aktieägare dör tar dödsboet över som aktieägare. Dödsbodelägarna ska då gemensamt besluta om aktierna men kan utse någon som får företräda dödsboet till exempel på en bolagsstämma för att kunna utse ny styrelse för bolaget.

Om du äger bolaget tillsammans med andra aktieägare kan ni i ett aktieägaravtal avtala om att kvarvarande aktieägare ska erbjuda sig att köpa aktierna. Det kan också finnas regler i bolagsordningen om att dödsboet/arvinge måste erbjuda övriga tidigare aktieägare att köpa aktierna (s.k. hembud) eller annat förbehåll.

När dödsboet skiftat aktierna ska den nya ägaren anmäla sitt innehav till styrelsen som för in den nye ägaren i aktieboken, förutsatt att inte aktierna ska hembjudas. Sedan är det upp till den nye ägaren att utöva rösträtt på bolagsstämman med mera.

För mer tips om vad du bör tänka på och göra när något av ovan inträffar hänvisar vi till en checklista som finns på Efterlevandeguiden, ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Övrigt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.