headphones newspaper video-player

Export till Ryssland?

Vi har fått en stor förfrågan från Ryssland och vet inte riktigt vart vi ska vända oss för att få svar på vissa saker. Vi vet att det finns en del handelsembargon mot Ryssland just nu och är osäkra på de produkter kunden i fråga har frågat på innefattas av dessa embargon. Var får vi reda på det och hur får man reda på vilka produkter det gäller? Vi har tidigare aldrig exporterat till Ryssland och känner oss väldigt osäkra. Vi har satt upp tuffa handelsvillkor där vi kräver förskottsbetalning etc. och det var inga problem för kunden i fråga.

Sanktionerna mot Ryssland innebär bl.a. att vissa produkter inte får säljas och vissa produkter får säljas endast efter tillstånd. De produkter som inte får säljas är bl.a. vapen och vissa produkter med s.k. dubbla användningsområden d.v.s. kan användas både militärt och civilt. Export av teknik som är lämpad för prospektering och utvinning av olja i vissa fall och skifferoljeprojekt kräver tillstånd. Det är Kommerskollegium som kan ge sådant tillstånd. Vad gäller vapen och produkter med dubbla användningsområden är ansvarig myndighet Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Regeringen har på sin webbplats en beskrivning av sanktionerna som du hittar här.

Produkter med dubbla användningsområden finns uppräknade i en bilaga till en EU-förordning som du hittar här.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD