headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Hur fungerar det med varumärken?

Jag planerar att börja tillverka såpa och undrar om jag kan kalla den för Västerbottens såpa eller finns det något "skydd" för Västerbotten liksom? Skulle någon kunna hävda att hen äger rätten att använda Västerbotten?

Din fråga handlar om ensamrätt till varumärke, och om det kan följande sägas. Ensamrätt till ett varumärke kan man få antingen genom inarbetning eller registrering. Det är inte tillåtet för en tredje part att utan tillstånd använda ett inarbetat/registrerat varumärke, eller ett snarlikt (förväxlingsbart) varumärke. 

Mitt råd till dig är att du ansöker om varumärkesskydd om detta är en produkt du har för avsikt att börja producera. 

Mer information om detta hittar du på PRV:s sajt om varumärken.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap