headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad är Creative Commons?

Jag var på en kurs om upphovsrätt och Creative Commons nämndes av en deltagare. Vad är det och hur fungerar det?

Creative Commons är en ideell organisation. Organisationen har tagit fram en metod att använda sig av material som annars normalt sett skulle vara upphovsrättsligt skyddat. Upphovsrätten innebär en ensamrätt för den som skapat ett verk som har verkshöjd. Upphovsrätten skyddar på så sätt exempelvis de flesta bilder, musik, texter, filmer, datorprogram eller andra konstnärliga eller litterära verk. Skyddet innebär en ensamrätt och eftersom bara upphovsmannen innehar rätt att nyttja verket får ingen annan använda sig av det.

Genom att använda sig av Creative Commons kan en upphovsman ge andra tillstånd att använda verket. Creative Commons eftersträvar helt enkelt ett större utbyte av fria verk. Sättet som detta uppnås genom är ett antal licenser som ger användaren olika rättigheter. Genom att märka sitt verk med olika symboler kan upphovsmannen visa hur materialet får användas av andra.

En av licenserna måste alltid användas och det är den licens som heter Creative Commons erkännande. Licensen om erkännande finns med i alla de olika licenserna och innebär att upphovsmannen tillåter andra att sprida, modifiera, använda och utveckla verket, även kommersiellt.

De som nyttjar det av Creative Commons licensierade verket ska uppge upphovsmannen när de använder sig av verket. Utöver denna licensgrund om erkännande kan andra licenser exempelvis innebära att upphovsmannen förbjuder bearbetning av verket. På så sätt kan olika Creative Commons licenser ge dig som användare av dessa olika rättigheter och skyldigheter.

"Det som är bra med Creative Commons är att det gör det lättare att dela med sig av eget material till andra och även att ta del av andras material"

Så länge du respekterar Creative Commons licenserna får du använda dig av verken utan direkt samtycke från upphovsrättsinnehavaren. Här finns mer information om Creative Commons: https://creativecommons.org/

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap