För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad är Creative Commons?

Fråga: Jag var på en kurs om upphovsrätt och Creative Commons nämndes av en deltagare. Vad är det och hur fungerar det?

Svar från juristen: Creative Commons är en ideell organisation. Organisationen har tagit fram en metod att använda sig av material som annars normalt sett skulle vara upphovsrättsligt skyddat. Upphovsrätten innebär en ensamrätt för den som skapat ett verk som har verkshöjd. Upphovsrätten skyddar på så sätt exempelvis de flesta bilder, musik, texter, filmer, datorprogram eller andra konstnärliga eller litterära verk. Skyddet innebär en ensamrätt och eftersom bara upphovsmannen innehar rätt att nyttja verket får ingen annan använda sig av det.

Större utbyte av fria verk genom Creative Commons 

Genom att använda sig av Creative Commons kan en upphovsman ge andra tillstånd att använda verket. Creative Commons eftersträvar helt enkelt ett större utbyte av fria verk. Sättet som detta uppnås genom är ett antal licenser som ger användaren olika rättigheter. Genom att märka sitt verk med olika symboler kan upphovsmannen visa hur materialet får användas av andra.

En av licenserna måste alltid användas och det är den licens som heter Creative Commons erkännande. Licensen om erkännande finns med i alla de olika licenserna och innebär att upphovsmannen tillåter andra att sprida, modifiera, använda och utveckla verket, även kommersiellt.

Licenser med olika rättigheter och skyldigheter 

De som nyttjar det av Creative Commons licensierade verket ska uppge upphovsmannen när de använder sig av verket. Utöver denna licensgrund om erkännande kan andra licenser exempelvis innebära att upphovsmannen förbjuder bearbetning av verket. På så sätt kan olika Creative Commons licenser ge dig som användare av dessa olika rättigheter och skyldigheter.

"Det som är bra med Creative Commons är att det gör det lättare att dela med sig av eget material till andra och även att ta del av andras material"

Så länge du respekterar Creative Commons licenserna får du använda dig av verken utan direkt samtycke från upphovsrättsinnehavaren. Här finns mer information om Creative Commons: https://creativecommons.org/

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.