För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag anställa en person med konkurrensklausul?

Fråga: Jag ska anställa en person som har en konkurrensklausul i sitt nuvarande anställningsavtal med sin arbetsgivare, ett bolag som även är en konkurrent till mig. Jag vill gärna anställa den här personen hos oss så jag vill veta vad personen riskerar om hen börjar jobba hos mig?

Svar från juristen: Det beror på hur klausulen är utformad. Konkurrensklausulen behöver vara skälig för att den ska kunna göras gällande gentemot den anställde. Det kan vara svårt att veta om en konkurrensklausul som en arbetsgivare och en anställd avtalat om är skälig, men det finns olika kriterier som du vägledas av för att lättare kunna bedöma om klausulen skulle hålla i en domstolsprövning. Även om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal kan du vägledas av överenskommelsen från år 2015 mellan PTK och Svensk Näringsliv angående användandet av konkurrensklausuler. 

Bindningstid och kompensation 

Bindningstiden av konkurrensklausuler ska i regel vara som längst mellan 9 och 18 månader. Den anställde bör också bli kompenserad ekonomiskt under tiden den anställde inte kan ta annat arbete på grund av att konkurrensklausulen är gällande. Ett riktmärke för nivån av den ekonomiska kompensationen är 60 procent av lönen som den anställde hade hos arbetsgivaren som hen avtalat om konkurrensförbud med. Det görs i regel också skillnad på om den anställde säger upp sig från arbetsgivaren för att börja jobba hos en konkurrent eller själv blir uppsagd på grund av arbetsbrist, och därefter tar anställning hos en konkurrent.

Vite eller skadestånd

Ofta är konkurrensförbudet förenat med ett vite som ska utbetalas för det fall att den anställde bryter mot klausulen. Den innebär alltså att om den anställde börjar arbeta hos dig i strid mot en konkurrensklausul som är skälig, kan det innebära att den anställda kan komma att behöva betala ett vite eller ett skadestånd till arbetsgivaren. 

En konkurrensklausul som i princip hindrar den anställde att ta anställning hos någon annan arbetsgivare i branschen för all framtid, utan någon ersättning för tiden som klausulen är gällande, kommer förmodligen att anses som oskälig vid en prövning i en domstol. 

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.