headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.

Hur hjälper stoppningsrätt mig när kunden gått i konkurs?

Fråga: En kund har gått i konkurs och jag tycker att det är svårt att förstå en del av begreppen som jag får höra som ska hjälpa mig: stoppningsrätt, bevakningsförfarande och separationsrätt. Vad betyder allt detta?

Svar: Stoppningsrätten innebär att du kan avbryta eventuella ytterligare leveranser. Detta kan vara avtalat eller enligt till exempel köplagens regler. 

När det kommer att bli utdelning även till oprioriterade fordringsägare behöver konkursboet få reda på alla fordringar och ansöker därför om så kallat bevakningsförfarande. Detta beslutas av tingsrätten. Vid bevakningsförfarandet ska anspråket meddelas till rätten inom den tid som anges i rättens beslut. 

Egendom som finns i konkursboets egendom anses normalt ingå i konkursboets ägo. Separationsrätt kräver att egendomen förvarats separat och att det tydligt framgår vem som är dess ägare. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.