podcast news play företagaren I media förmån faq

Vad händer om en anställd inte kommer tillbaka till arbetet efter nyårsfirandet?

Du ska som arbetsgivare genast försöka få kontakt med den anställde som uteblivit. Om den anställde inte har något giltigt skäl för sin frånvaro är det olovlig frånvaro.

Det är viktigt att ha bra och tydliga rutiner på företaget för anmälning av frånvaro, oavsett orsak. Detta för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att se till att verksamheten inte drabbas i onödan t.ex. genom att kalla in vikarie eller boka av kunder. Men också för att arbetsgivaren ska kunna visa att en anställd som inte anmäler sin frånvaro bryter mot anställningsavtalet m.m., vilket är viktigt om misskött anmälan av frånvaro blir så allvarlig att arbetsgivaren tvingas vidta åtgärder som t.ex. omplacering. 

Olovlig frånvaro är ett allvarligt brott mot anställningsavtalet

Lämnar den anställde en förklaring som ger arbetstagaren rätt till ledighet, t.ex. att arbetsförmågan är nedsatt p.g.a. sjukdom eller vård av sjukt barn, är det inte olovlig frånvaro. Den anställde har rätt till sjuklön från sjukanmälan, d.v.s. det ska vara löneavdrag utan att arbetsgivaren betalar sjuklön till den anställde sjukanmäler sig. 

Olovlig frånvaro är ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. Det leder inte bara till löneavdrag, ingen intjänad semester under frånvaron m.m. utan kan också om den är omfattande eller upprepad leda till att arbetsgivaren får saklig grund för uppsägning om övriga förutsättningar för uppsägning p.g.a. personliga skäl är uppfyllda. Du kan läsa mer om uppsägning alternativt avskedande i artikeln Säga upp av personliga skäl?.

Rätt till skadestånd

Om den anställde inte kommer tillbaka utan i stället säger upp sig utan att komma tillbaka och arbeta under uppsägningstiden kan arbetsgivaren ha rätt till skadestånd för den skada som detta leder till. Om arbetsgivaren har kollektivavtal kan det finnas särskilda regler som ger arbetsgivare rätt att inte betala ut en del av slutlönen om inte arbetstagaren arbetar under uppsägningstiden. 

Du kan läsa mer om detta med att anställda inte kommer tillbaka till jobbet som utlovat i artikeln Så hanterar du semestersabotörer

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.