För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Drönare i företaget?

Jag har en affärsidé där jag kommer att använda drönare i min verksamhet. Är det något särskilt jag bör tänka på?

Till att börja med måste du skaffa ett eller flera tillstånd för flygning med drönare i ditt företag. Ditt företag måste alltid ha tillstånd från Transportstyrelsen om du ska flyga utom synhåll och/eller drönaren väger 7 kg eller mer, även om det bara är hobbyflygning. Du kan enkelt söka tillstånd från Transportstyrelsen.

Om du kommer att flyga inom en flygplats kontrollzon måste du också ha tillstånd från flygplatsen för varje flygning och ofta även ha kontakt med kontrolltornet. Luftfartsverket har på sin webbplats en karta över kontrollzonerna.

Det finns vissa andra områden som du inte får flyga över som t.ex. fängelser, områden viktiga ur totalförsvarssynpunkt, nationalparker och kärnkraftverk. Restriktionsområden kan också vara tillfälliga t.ex. vid en större skogsbrand.

Det finns ett undantag i kameraövervakningslagen för obemannade luftfartyg om övervakningen bedrivs av annan än myndighet. Ska drönaren med kamera filma från en fast plats, t.ex. ett tak, ska du ansöka tillstånd för kameraövervakning från länsstyrelsen. Om ditt företag ska utföra kameraövervakning med drönare åt en myndighet kan myndigheten behöva söka tillstånd.

Tillstånd från Lantmäteriet

Ska du sprida bilder eller filmer som tagits med hjälp av drönare över land behövs tillstånd från Lantmäteriet för att publicering och spridning av geografisk information. Du hittar mer information om hur du ansöker, undantagen från kravet på tillstånd m.m. på Lantmäteriverkets webbplats. Är det s.k. sjögeografisk information kan det vara Sjöfartsverket du ska söka tillstånd från istället.

Om ditt företag har tagit bilder eller filmer med personer som är identifierbara ska du tänka på att följa GDPR m.fl. regler gällande dataskydd för personuppgifter. Detta innebär bl.a. att ditt företag ska ha ett ändamål med behandlingen, och ha en grund för laglig behandling, t.ex. intresseavvägning. Ska du använda bilderna eller filmerna för t.ex. marknadsföring kan det även behövas samtycke för de personer som går att identifiera.

Undvik risk för fara

Kom ihåg att vid framförandet av drönaren ska du visa hänsyn och får inte utsätta andra för fara. Det innebär bl.a. att du ska undvika folksamlingar och inte flyga för nära eller på ett sätt som stör människor, djur och natur. Du kan annars både bli ersättningsskyldig och även få ett straffrättsligt ansvar om någon eller något skulle skadas enligt luftfartslagen.

Om det skulle visa sig att du inte använder drönaren i ditt företag för inkomstbringande verksamhet utan använder den för hobbyändamål riskerar du att få en skatterättslig förmån. Du kommer då att få betala inkomstskatt motsvarande marknadsvärdet, vilket brukar beräknas som hyra för motsvarande period eller vad kostnaden för investeringen skulle varit om du gjort den privat.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Övrigt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.