För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur gör jag för att minska aktiekapitalet?

Jag ser att lägsta möjliga aktiekapital sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor den 1 januari 2020. Hur gör jag för att minska aktiekapitalet i mitt bolag?

Det är riktigt att det blir möjligt att minska bolagets aktiekapital även för de bolag som har aktiekapital på 50 000 kronor.

Skälen för minskning av aktiekapitalet kan vara olika t.ex. lösa ut någon av delägarna genom indragning av aktier eller täcka en förlust. Viktigt att komma ihåg är dock att alltid ha kvar en buffert i bolaget även efter minskningen av aktiekapitalet. 

Så här gör du för att minska aktiekapitalet

 1. Tillåter bolagsordningen minskning av aktiekapitalet?  Kontrollera att bolagsordningen tillåter en minskning av aktiekapitalet. Om inte måste styrelsen föreslå bolagsstämman en ändring av bolagsordningen och bolagstämman besluta om sådan ändring innan beslutet om minskning av aktiekapitalet. 

 2. Styrelsen skriver förslag om minskning av aktiekapitalet med styrelsens yttrande. I vissa fall behöver styrelsens yttrande granskas av revisor. Förslaget ska vara tillgängligt för aktieägarna minst två veckor före bolagsstämman. 
   
 3. Bolagsstämman beslutar om minskningen av aktiekapitalet. Beslutet ska fattas med minst tvåtredjedels majoritet. Om aktier kan eller ska dras in ska beslutet skickas till aktieägarna. 

 4. Styrelsen anmäler beslutet om minskning till Bolagsverket inom fyra månader från beslutet. 

 5. Bolagsverket registrerar minskningsbeslutet. Är minskningen för att täcka en förlust behöver inget tillstånd för minskningen sökas och Bolagsverket registrerar minskningen och det är klart. I övriga fall se punkt 6. 

 6. Bolaget ska skriftligen underrätta kända borgenärer om minskningsbeslutet om kapitalet ska återbetalas till aktieägare eller användas för avsättning till fritt eget kapital. Borgenärerna ska få information om sin rätt att motsätta sig att beslutet verkställs. De behöver inte underrättas om revisor i yttrande uttalat att minskningen inte medför fara för borgenärerna. Inte heller behöver de som har fordringar som omfattas av statlig lönegaranti underrättas. 

 7. Bolaget ansöker om tillstånd att verkställa minskningen för återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fritt eget kapital senast två månader från minskningsbeslutet registrerades. 

 8. Bolagsverket kallar på okända borgenärer. 

 9. Bolagsverket beslutar om tillstånd för verkställande av minskningen om ingen motsätter sig beslutet. Om någon motsätter sig beslutet överlämnas ärendet till tingsrätten som kan besluta om tillstånd. 

 10. Om minskningen kombinerats med indragning av aktier ska aktierna strykas ur aktieboken. 

Om ditt bolag har minskat aktiekapitalet för att täcka en förlust måste bolaget ansöka om tillstånd från Bolagsverket, eller i tvistiga fall tingsrätt, för att få göra vinstutdelning de närmaste tre åren. Oavsett skälet till minskningen av aktiekapitalet är det viktigt att det finns tillräckligt kapital kvar i bolaget för att driva verksamheten m.m. Detta som skydd för de som har fordringar på bolaget. Men också för att undvika att aktiekapitalet förbrukas så att det måste upprättas kontrollbalansräkning. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.