För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Laddboxarna vi säljer och installerar har fått säljstopp – vad gör jag nu?

Fråga: Mitt företag säljer och installerar laddboxar. Jag är återförsäljare av laddboxar som nu har fått försäljningsstopp och riskerar att återkallas. Vad har jag för ansvar gentemot mina kunder?

Svar från juristen: Näringsidkare har en skyldighet enligt produktsäkerhetslagen att se till att produkter som de tillhandahåller är säkra och inte orsakar skada. Enligt lagen ska tillverkare som sålt en farlig vara utan dröjsmål återkalla varan från de distributörer som innehar den. Är åtgärden inte tillräcklig för att förebygga skadefall ska tillverkaren även återkalla varan från de konsumenter som har den. I detta fall har Elsäkerhetsverket kommunicerat att det är tillverkaren som ska åtgärda felet på laddboxarna. 

Som återförsäljare har du även ett köprättsligt ansvar gentemot dina kunder. För dina kunder som är konsumenter gäller konsumentköplagen som är tvingande lagstiftning. Dina konsumentkunder har rätt att få fel på laddboxen reparerad eller att få denna utbytt mot en ny laddbox som är av samma eller motsvarande slag. Detta ska ske utan extra kostnad för dina kunder. Om reparation eller omleverans inte är möjligt har dina kunder rätt att lämna tillbaka laddboxen och få ersättning för den. 

För dina kunder som inte är konsumenter ska du i första hand undersöka villkoren i köpavtalet. Detta eftersom köplagen är dispositiv, det vill säga kan avtalas bort och bara gäller om inte annat framgår av avtal, branschpraxis med mera. I köpavtalet eller allmänna villkor som det hänvisar till kan du ha tagit upp vad som ska gälla för avhjälpande av felet med mera.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Avtal & Köp:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.