headphones newspaper video-player

Hänskjuta till hyresnämnden vid hyresgästens uppsägning?

Mitt företag hyr en verksamhetslokal och vi har sagt upp hyresavtalet för villkorsändring. Vi tycker att hyran är alldeles för hög så vi har begärt en lägre hyra för nästkommande hyresperiod. Hyresvärden har inte svarat på uppsägningen och nu undrar jag vad som är nästa steg?

För att du ska kunna göra uppsägningen gällande mot hyresvärden krävs det att du ansöker om medling till hyresnämnden inom två månader från din uppsägning. Om du inte gör det är uppsägningen utan verkan och hyresförhållandet löper vidare som om ingen uppsägning skett.  

Uppsägningen är också utan verkan om du återkallar medlingsansökan före hyrestidens utgång. 

Det betyder att om du och hyresvärden inte kommer överens om nya villkor för lokalen och du trots detta vill fortsätta hyra, kan du strunta i att ansöka om medling till hyresnämnden, eller återkalla ansökan inom hyrestiden. 

Hyresgäster ges i princip en möjlighet att ta tillbaka sin uppsägning för villkorsändring. Notera dock att en hyresgäst på det här sättet inte kan ta tillbaka en uppsägning för avflytt. 

När du som hyresgäst planerar att säga upp din lokal, för avflytt eller villkorsändring, kan du ta kontakt med Företagarnas rådgivning för uppsägningsmallar och råd.   

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap