För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur får jag använda det lönebaserade utrymmet för kapitalbeskattad utdelning från mitt fåmansföretag 2022?

Hur mycket lön måste jag ta ut 2021 för att kunna använda det lönebaserade utrymmet för utdelning från mitt fåmansföretag år 2022?

Svar från juristen: Lönebaserat utrymme för kapitalbeskattad utdelning från fåmansföretag får bara användas om du äger minst 4 procent av kapitalet i bolaget och du eller någon närstående under året före beskattningsåret fått kontant ersättning för arbete från företaget och dess dotterföretag. Det ska vara med ett belopp som sammanlagt inte understiger det lägsta av sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, och 9,6 inkomstbasbelopp. Sammanlagda kontanta ersättningen är både den lönen som betalas ut till dig eller någon närstående och de övriga anställda i bolaget. 

Detta innebär för år 2021 att du ska antingen ta ut minst 654 720 kronor eller det lägre belopp som motsvarar 6 inkomstbasbelopp plus 5 procent av kontant utbetalda löner från fåmansföretaget och dess dotterbolag för klara löneuttagskravet för år 2021. Inkomstbasbeloppet för år 2021 är 68 200 kronor.

Om du är själv i bolaget blir ekvationen:

6*inkomstbasbeloppet + 0,05*den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet = den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet

vilket förenklas till

6*inkomstbasbeloppet = 0,95 av den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet

vilket förenklas till

6*inkomstbasbeloppet = 0,95 av den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet 

För utdelningar som kommer att ske år 2022 blir den lägsta lön år 2021 till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet (6*68 200 kronor)/0,95 dvs. 430 737 kronor.

Det skulle då innebära att lönebaserade utrymmet för kapitalbeskattad utdelning år 2021 är hälften av 430 737 kronor dvs. 215 368 kronor.

Om du har andra anställda i bolaget blir ekvationen:

 (6*inkomstbasbeloppet + 5 % av kontanta löner till andra än ägaren)/0,95 = den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet

Ett exempel som visar hur du kan räkna är följande:

Låt oss anta att lönerna till andra i fåmansföretaget är totalt 1 000 000 kronor.

(6*68 200 kronor+ 0,05*1 000 000 kronor)/0,95 = (409 200 kronor + 50 000 kronor)/0,95 = 483 368 kronor.

Storleken på det lönebaserade utrymmet

Låt oss säga att fåmansföretagaren i exemplet ovan själv som ägare tar ut kontant lön med sammanlagt 500 000 kronor år 2021. Det skulle då innebära att det lönebaserade utrymmet för kapitalbeskattad utdelning år 2022 är hälften av 1 500 000 kronor dvs. 750 000 kronor. Det totala lönebaserade utrymmet på 1 500 000 kronor motsvarar den totala lönen som fåmansägaren själv tar ut plus den lön som betalas ut till de övriga anställda. De övriga anställdas lön i detta exempel motsvarar 1 000 000 kronor. Till det får sedan läggas det kapitalbaserade utrymmet och ev. sparat utdelningsutrymme.

Det lönebaserade utrymmet får inte bli större än 50 gånger vad du eller en närstående fått som kontant lön under 2021 från företaget eller något dotterföretag till företaget. Detta kan vara en begränsning för lite större personalintensiva fåmansföretag.

Det är viktigt att du tar ut kontant lön, till exempel bilförmån eller bostadsförmån ska inte räknas in i beloppet för din lön.

Tänk på att utdelningen inte ligger till grund för din sjukpenninggrundande inkomst, pensionsgrundande inkomst eller det belopp som du kan beräkna avdragsbeloppet för tjänstepensionspremier. Det kan därför finnas skäl att ta ut något högre lön för att du ska få en bättre ersättning när du blir sjuk, ska vara föräldraledig eller går i pension.

För år 2021 baseras din sjukpenning på en årslön på högst 380 800 kronor, föräldrapenning på en årslön på högst 476 000 kronor och den pensionsgrundande inkomsten för allmän pension baseras på en årslön om högst 550 000 kronor. Brytpunkten för statlig inkomstskatt på arbetsinkomster är 537 200 kronor. Dessa belopp kan vara värda att ta hänsyn till när du bestämmer hur mycket lön du ska ta ut från ditt företag.

Du kan läsa mer om 3:12-reglerna i vår handbok.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Skatter:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.