podcast news play företagaren I media förmån
Foto: Shutterstock.

Är det lagligt att länka till andras hemsidor på internet?

Det är oftast helt lagligt att länka till andras innehåll på internet. Det är samma regler som gäller inom hela EU och saken diskuterades i en EU-dom från 2014.

I det så kallade ”Svenssonmålet” klargjorde EU-domstolen att den europeiska upphovsrätten inte uppsätter några hinder för länkning till skyddade verk på internet. Detta förutsätter då att verket redan har gjorts fritt tillgängligt för allmänheten. Verk som redan finns fritt tillgängliga anses i lagens mening inte bli tillgängliggjorda på nytt endast på grund av en ny länkning. Detta gäller oavsett om det är tydligt att användaren kommer till en annan hemsida, genom att exempelvis en ny sida öppnas, eller verket framstår som integrerat i hemsidan.

Undantag rör de fall där det upphovsrättsligt skyddade verket inte hålls tillgänglig för allmänheten och länkningen i sig innebär att kringgående av tekniska åtgärder som i sin tur gör verket tillgängligt för allmänheten. En sådan länkning är inte tillåten. 

Det ska tilläggas att reglerna om länkning eventuellt kommer att förändras under våren 2019 på grund av upphovsrättsdirektivet. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.