podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Branschförbund

Företagarna företräder cirka 60 000 företagare varav 20 000 genom våra anslutna branschförbund.

Tillsammans för vi fram en stark röst i gemensamma politiska frågor. De anslutna branscherna har tillgång till delar av Företagarnas service som gemensam opinionsbildning, politisk expertis, erfarenhetsutbyte och konferenslokaler.

Har du frågor eller funderingar?

Thomas Byström på branschförbundskansliet ger service och koordinerar samarbetet med de anslutna förbunden.

Här kan du se styrelsen för Företagarnas Branschförbund.

Aktuellt

Läs mer

Branschförbundskansliet

 

thomas-portratt kopiera.png

Thomas Byström på branschförbunds-kansliet ger service och koordinerar samarbetet med de anslutna förbunden.

Kontakta oss

Anslutna branschförbund

Butikerna

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detaljhandeln i Sverige

Frisörföretagarna

Frisörföretagarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppgift att påverka, underlätta ...

Lek- och Babybranschen

Lek- och Babybranschen är branschföreningen för alla aktörer på den svenska marknaden för lek, ho...

Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är det Svenska Åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund o...

Svenska Sebo

Svenska Sprängentreprenörers Branschorganisation organiserar företag med spräckning av sten, berg...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.