För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagarna Branschförbund

Företagarna Branschförbund är en samverkansgrupp för fristående branschföreträdare. Vi jobbar tillsammans för att framtidsäkra hela Sveriges företagsklimat eftersom de flesta jobben skapas i små och medelstora företag.

Delar du vår uppfattning att regelförenkling för småföretagare är den viktigaste frågan för att fyra av fem ska fortsätta skapas i små- & medelstora företag, då ska du vara medlem i Företagarna Branschförbund. 

Vårt fokus är regelförenkling men vi arbetar också med utbildning och kompetensfrågor, hållbarhet, arbetsmiljö, arbetsrätt, brott mot företagare, skatter, lokalt företagsklimat och offentlig upphandling

Vi jobbar tillsammans för att framtidsäkra hela Sveriges företagsklimat eftersom de flesta jobben skapas i små och medelstora företag. 📣Om oss

Vill du ansluta ditt branschförbund till vårt nätverk?

  • 30 samverkande branschförbund, intresseorganisationer och nätverk.
  • Totalt 60 000 företagare är anslutna.
  • Fyra träffar per år där vi utvecklar varandra i aktuella frågor som rör regelförenkling men även kompetens, hållbarhet, brott mot företagare, skatter, arbetsmiljö, arbetsrätt, lokalt företagsklimat och offentlig upphandling.
  • Gemensamma insatser där vi träffar ministrar, myndigheter och politiker för att diskutera förbättringar i företagsklimatet.
  • Du får tillgång till alla Företagarnas nätverksträffar.
  • Du kan utveckla medlemskapet och ge dina medlemsföretag tillgång till Företagarnas inköpsavtal, juridisk rådgivning och försäkringar.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Thomas Byström, Ansvarig Företagarna Branschförbund eller någon i styrelsen för Företagarna Branschförbund.  

Vill du ansluta ditt branschförbund till vårt nätverk?

30 branschförbund, intresseorganisationer och nätverk har valt att vara en del av Företagarnas Branschförbund. Som medlem blir du en del av vårt nätverk med 60 000 företagare och det gemensamma påverkansarbetet.

 

📣Kontakta oss via telefon eller mail för ett möte. 

Anslutna branschförbund

Butikerna

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detaljhandeln i Sverige

Frisörföretagarna

Frisörföretagarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppgift att påverka, underlätta ...

Lek- och Babybranschen

Lek- och Babybranschen är branschföreningen för alla aktörer på den svenska marknaden för lek, ho...

Svenska Sebo

Svenska Sprängentreprenörers Branschorganisation organiserar företag med spräckning av sten, berg...

Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är det Svenska Åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund o...

Är du ett medlemsföretag till något av branschförbunden?

Om du är medlem i ett av våra anslutna branschförbund och vill få tillgång till alla förmåner, exempelvis inköpsrabatter, kan du teckna den möjligheten!
  • Ditt medlemskap tecknas för tolv månder och kan tecknas närsomhelst under året.
  • Som medlemsföretag har du rabatt på medlemsavgiften i Företagarna. 
🎉Läs mer och ansök här

Mer att läsa!

Donuts och drömmar

Ta vara på ungas möjligheter och drivkraft genom att inkludera det privata näringslivet när kommu...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.