podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Branschförbund

Företagarna företräder cirka 60 000 företagare varav 20 000 genom våra anslutna branschförbund.

Tillsammans för vi fram en stark röst i gemensamma politiska frågor. De anslutna branscherna har tillgång till delar av Företagarnas service som gemensam opinionsbildning, politisk expertis, erfarenhetsutbyte och konferenslokaler.

Har du frågor eller funderingar?

Mathias MellgrenLina Skandevall och Pontus Lindströmbranschförbundskansliet ger service och koordinerar samarbetet med de anslutna förbunden.

Här kan du se styrelsen för Företagarnas Branschförbund.

Aktuellt

Lugnt bland landets fristående förskolor

Landets fristående förskolor är en bransch som inte påverkats i lika stor utsträckning som andra av coronapandemin. SEFIF är sedan 2019 ett av Företagarnas anslutna branschförbund.

Svåra tider för kiropraktorerna

Privata kliniker med en hög vårdkompetens står utan patienter nu och kiropraktorer kan utgöra en extra resurs för vården, säger Legitimerade kiropraktorernas riksorganisations o...

Läs mer

Våra experter

Företagarnas avdelning för Analys & Opinion består av en mängd experter inom olika sakområden som...

Branschförbundskansliet

branschförbundet.png

Mathias MellgrenLina Skandevall och Pontus Lindström på branschförbundskansliet ger service och koordinerar samarbetet med de anslutna förbunden.

Kontakta oss

Anslutna branschförbund

Butikerna

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detaljhandeln i Sverige

Frisörföretagarna

Frisörföretagarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppgift att påverka, underlätta ...

Lek- och Babybranschen

Lek- och Babybranschen är branschföreningen för alla aktörer på den svenska marknaden för lek, ho...

Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är det Svenska Åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund o...

Svenska Sebo

Svenska Sprängentreprenörers Branschorganisation organiserar företag med spräckning av sten, berg...

Swedish Software

Swedish Software är en förening för företag i Sverige som äger och utvecklar programvara.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.