headphones newspaper video-player

Branschförbund

Företagarna företräder cirka 60 000 företagare varav 20 000 genom våra anslutna branschförbund.

Tillsammans för vi fram en stark röst i gemensamma politiska frågor. De anslutna branscherna har tillgång till delar av Företagarnas service som gemensam opinionsbildning, politisk expertis, erfarenhetsutbyte och konferenslokaler.

Har du frågor eller funderingar? Mathias MellgrenLina Skandevall och Pontus Lindströmbranschförbundskansliet ger service och koordinerar samarbetet med de anslutna förbunden.

Aktuellt

9 dec 2019 | Riks | Nyhet

Uppfinningsrik prisutdelning

Nya smarta hjälpmedel för att underlätta vardagen för funktionshindrade prisades när Svenska Uppfinnareföreningen träffades i Stockholm.

Visa fler

Kalendarium

Nedan ser du planerade datum för 2020 års branschförbundsmöten. Mer information om varje möte uppdateras när det närmar sig.

Visa fler

Läs mer

Våra experter

Företagarnas avdelning för Analys & Opinion består av en mängd experter inom olika sakområden som...

Bli medlem till extra bra pris!

Du som är med i ett av våra branschförbund har alltid 30 procents rabatt på medlemskapet i Företagarna.

Gör som tiotusentals andra företagare över hela Sverige - bli direktansluten medlem och ta del av alla förmåner.

Teckna medlemskapet här

Branschförbundskansliet

Mathias MellgrenLina Skandevall och Pontus Lindström på branschförbundskansliet ger service och koordinerar samarbetet med de anslutna förbunden.

Kontakta oss!

Anslutna branschförbund

Butikerna

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detaljhandeln i Sverige

Frisörföretagarna

Frisörföretagarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppgift att påverka, underlätta ...

Lek- och Babybranschen

Lek- och Babybranschen är branschföreningen för alla aktörer på den svenska marknaden för lek, ho...

Svenska Vård

Svenska Vård är en bransch- och näringspolitisk organisation för fristående verksamheter inom vår...

Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är det Svenska Åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund o...

Svenska Sebo

Svenska Sprängentreprenörers Branschorganisation organiserar företag med spräckning av sten, berg...

Swedish Software

Swedish Software är en förening för företag i Sverige som äger och utvecklar programvara.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap