headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Gala avdragsgillt för styrelsemedlem?

Jag är anmäld på företagargalan och min man som inte är anställd men sitter i styrelsen ska med. Är det avdragsgillt? Ska det tas upp till förmånsbeskattning?

Avgiften för företagargalan är att vanligtvis anse som en privat levnadskostnad och är då avdragsgill som personalkostnad om företaget betalar. Företaget ska betala arbetsgivaravgift och du och din man ska betala inkomstskatt på den skatterättsliga förmån som den inbesparade levnadskostnaden innebär.

Om du kan visa att du och din man på eventet kan marknadsföra ert företag och på så sätt skapa inkomster i företaget kan avgiften vara avdragsgill som en marknadsföringskostnad och då kan det vara aktuellt att ni bara förmånsbeskattas för ev. måltider.

Kostförmånsvärdet för middag är 88 kr år 2016. Eftersom galan inte har något samband med affärsförhandlingar är det inte aktuellt att tillämpa skattereglerna för extern representation.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap