headphones newspaper video-player

Påverkar korttidsarbete semesterlönen?

Fråga: Vilken semesterlön ska de anställda som är kortidspermitterade ha?

Svar: Semesterlönen beräknas enligt vanliga regler. Men den lägre lönen under korttidsarbetet påverkar direkt den semesterlön som betalas ut till de som får semesterlön enligt sammalöneregeln, d.v.s. de har kvar sin månadslön utan avdrag för semesterdagarna och får ett tillägg per semesterdag. För de som istället tillämpar procentsregeln gäller att dessa får ut den semesterlön per semesterdag som de tjänat in och den lägre lönen på grund av korttidsarbete kommer därmed att påverka nivån på semesterlönen nästa semesterår.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.