headphones newspaper video-player

Kan en anställd tillgodoräkna sig anställningstid?

Vi har en dam som har varit anställd hos oss i snart tio år. Vi vill flytta över hennes anställning till ett annat av våra företag. Vi är helt överens om att detta är lämpligt eftersom hon vill byta arbetsuppgifter. Frågan dök dock upp om hon på något sätt kan "ta med sig" sina anställningsår?

Det finns två fall som en arbetstagare kan tillgodoräkna sig sina anställningstid:

Om en arbetstagare byter anställning inom samma koncern.

Om det handlar om en verksamhetsövergång.

Om det i ditt fall är ett helt separat bolag och nya arbetsuppgifter så kommer den anställde inte att ta med sig sin anställningstid, och därmed hamna sist på turordningslistan, samt ha en kortare uppsägningstid.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD