headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Lös kompetensbristen

Brist på rätt kompetens är företagens största tillväxthinder

Företag och företagare är beroende av duktiga medarbetare för att deras företag ska kunna växa. 

Bristen på arbetskraft med rätt erfarenhet och kompetens är nu så allvarlig att det påverkar konjunkturen i negativ riktning. Kompetensbristen innebär helt enkelt att företagen slutar växa. Företagarna har i undersökningen ”Det är attityden, dumbom” (2016) visat att endast hälften av de företag som behövt anställa de senaste två åren har lyckats göra det. 

Kostnaden att anställa måste sänkas och företagens tillgång till arbetskraft med rätt erfarenhet och kompetens måste underlättas. Då kan företag växa och arbetsmarknaden bli mer inkluderande. Företagarna vill åstakomma detta genom att:

Utveckla utbildningssystemet i samråd med arbetsgivare

Konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden

Förkorta handläggningstiden för utfärdande av arbetstillstånd

Läs mer om Arbetsmarknad

Från stödhjul till jobbmotor

För några veckor sedan höjde Företagarna tonläget kring krisstöden mot bakgrund av den ökade smittspridningen i samhället. Vi såg att avvikelsen mellan tidsgränserna för krisstö...

Skärpta råd drabbar ungdomar hårt

Smittspridningen av coronaviruser har ökat vilket ledde till att Folkhälsomyndigheten i förra veckan skärpe de allmänna råden för Dalarna. Något som Företagarna i Faluns ordföra...

Från stödhjul till jobbmotor

För några veckor sedan höjde Företagarna tonläget kring krisstöden mot bakgrund av den ökade smittspridningen i samhället. Vi såg att avvikelsen mellan tidsgränserna för krisstö...

Skärpta råd drabbar ungdomar hårt

Smittspridningen av coronaviruser har ökat vilket ledde till att Folkhälsomyndigheten i förra veckan skärpe de allmänna råden för Dalarna. Något som Företagarna i Faluns ordföra...

Taggar
Riks