headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Lös kompetensbristen

Företag och företagare är beroende av duktiga medarbetare för att deras företag ska kunna växa. Kompetensbristen är företagens största tillväxthinder och problemet har under de senaste åren fortsatt att tillta.

Bristen på arbetskraft med rätt erfarenhet och kompetens är nu så allvarlig att det påverkar konjunkturen i negativ riktning. Kompetensbristen innebär helt enkelt att företagen slutar växa.

Företagarna har i undersökningen ”Det är attityden, dumbom” (2016) visat att endast hälften av de företag som behövt anställa de senaste två åren har lyckats göra det. De totala kostnaderna för att anställa en person är ofta högre än det värde som en person utan tillräckliga kvalifikationer eller arbetsmarknadserfarenhet kan tillföra. Förklaringarna är bland annat utmaningar med matchning, brist på erfarenhet och utbildning, samt allt för höga ingångslöner.

Kostnaden att anställa måste sänkas och företagens tillgång till arbetskraft med rätt erfarenhet och kompetens måste underlättas. Då kan företag växa och arbetsmarknaden bli mer inkluderande. Företagarna vill åstakomma detta genom att:

Utveckla utbildningssystemet i samråd med arbetsgivare

Konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden

Förkorta handläggningstiden för utfärdande av arbetstillstånd

Läs mer om Arbetsmarknad

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap