headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Hur säger jag upp hyresgäst som inte betalar hyran?

Jag har en besvärlig hyresgäst som inte betalar hyran. Det har hänt flera gånger att hon är sen med att betala, men nu så släpar hon efter med flera hyror och jag vill säga upp henne. Hur ska jag göra?

Om din bostadshyresgäst dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen har du möjlighet att säga upp henne på grund av förverkande. Det du i första hand behöver göra är att delge hyresgästen en uppsägning tillsammans med en underrättelse.

Underrättelsen ska innehålla meddelande till hyresgästen att hon har en möjlighet att få tillbaka hyresrätten, för det fall hon betalar hyran inom tre veckor från delgivningen av uppsägningen och underrättelsen.

Du behöver också informera kommunens socialnämnd om uppsägningen. Om hyresgästen inte betalar trots uppsägningen och underrättelsen kan du vända dig till Kronofogden för avhysning.

Det är viktigt att det går formellt rätt till vid uppsägning av en hyresgäst, ta därför kontakt med Företagarnas juridiska rådgivning om du blir osäker. Som medlem ringer du oss kostnadsfritt.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap