headphones newspaper video-player

Vad är bonus malus-systemet?

Ett bonus malus-system för nya lätta fordon träder i kraft den 1 juli 2018.

Det nya bonus-malus-systemet innebär i stora drag att nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar kan om de har låga koldioxidutsläpp få en bonus på 10 000–60 000 kronor (bonus-delen) och om de har höga koldioxidutsläpp får en högre fordonsskatt de första tre åren (malus-delen).

Slopad fordonsskattebefrielse

Fordonsskatten för dieseldrivna lätta fordon i bonus–malus-systemet justeras genom att nuvarande bränslefaktor görs om till ett bränsletillägg. Den femåriga fordonsskattebefrielsen för fordon med bättre miljöegenskaper slopas. Det är bara bilar som har fordonsår 2018 eller senare och som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången den 1 juli 2018 eller senare som omfattas av bonus-malus-systemet.

Lägre koldioxidutsläpp

Tanken med är att bonus–malus-systemet ska öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp. Det gör att den som tänker köpa ny bil bör fundera på om det är mest förmånligt att göra det före den 1 jul 2018 eller efter.

Fordonsår 2018 eller senare

Till exempel får den som köper en miljöbil före den 1 juli 2018 den femåriga skattebefrielsen för miljöbilar som blivit skattepliktiga för första gången (totalt 1 800 kronor) men går miste om bonusen om koldioxidutsläppet är under 60 gram koldioxid per kilometer (10 000 – 60 000 kronor) om bilen har fordonsår 2018 eller senare. För den som tänker köpa en ny lätt lastbil efter den 1 juli 2018 med fordonsår 2018 eller senare kan skillnaden mellan bonus-malus-systemet och nuvarande reglerna innebära så mycket som 15 000 kronor högre fordonsskatt för de första tre åren.

Tjänstebil för privat körning

Dessutom har reglerna för beräkning av förmånsvärde ändrats så att fordonsskatten påverkar bilförmånsvärdet om du använder tjänstebilen även för privat körning. Det finns därför skäl att vara extra noga vid köp av ny bil!

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.