För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad gäller när kunden inte är nöjd med arbetet?

Mitt företag har utfört en tjänst åt en konsument. Kunden är inte nöjd med arbetet och vill att felet ska avhjälpas, vad gäller?

Om tjänsten är felaktig och det inte beror på konsumenten så har konsumenten rätt att kräva att felet ska avhjälpas. Konsumenten måste påpeka, det vill säga reklamera, felet till säljaren inom skälig tid från det att felet upptäcktes. Underrättar konsumenten säljaren om felet inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska reklamationen anses ha skett i rätt tid.

Konsumenten har rätt att kräva avhjälpande
Konsumenten har rätt att kräva avhjälpande om det inte medför olägenheter eller kostnader för företaget som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. En förutsättning för avhjälpande är att företaget genast efter att kunden reklamerat underrättar kunden om att företaget vill utföra åtgärden.

Konsumenten kan avvisa erbjudande om avhjälpande om konsumenten har särskilda skäl. Det kan t.ex. handla om att avhjälpande skulle medföra betydande besvär för konsumenten. Enbart att konsumenten tycker att det är besvärligt att ha hantverkare i bostaden är inte skäl nog för att konsumenten ska få avböja erbjudandet. 

Ett avhjälpande ska utföras inom skälig tid efter det att konsumenten har gett företaget tillfälle till det. Som huvudregel ska avhjälpande ske utan kostnad för konsumenten.

Avhjälps inte felet kan konsumenten ha rätt att göra avdrag på priset. Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten i stället häva avtalet.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Avtal & Köp:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.