headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Skatteplikt på tjänstecykeln?

Som ett led i min strävan att vara miljövänlig har jag köpt in en tjänstecykel till mitt aktiebolag. Jag tänker använda den ibland för att cykla hem från kontoret efter arbetsdagens slut och sedan tillbaka morgonen därpå när det är bra cykelväder vår, sommar och höst. Nu påstår en granne att det är en skatterättslig förmån. Är det en skattepliktig förmån och hur mycket är det?

Ja, de månader som du använder cykeln för resor av privat karaktär uppstår en skatterättslig förmån. Det innebär att ditt aktiebolag ska betala arbetsgivaravgift på förmånsvärdet och du inkomstskatt. Hur mycket det blir beror på hur dyr cykel som ditt företag köpt.

Det finns inga schablonregler för värderingen som för t.ex. bilförmån. Huvudregeln är att värderingen av förmånen ska utgå från marknadsvärdet för förmånen, oftast motsvarande hyra eller kostande för att på annat sätt skaffa sig förmånen. Skatteverket anser att värdet av cykelförmån kan beräknas som värdeminskningen på cykeln och kostnaderna för service och reparationer.

En kapitalkostnad ska även läggas till eftersom du inte behöver lägga ut egna pengar för cykelköpet. Kapitalkostnaden beräknas till inköpspriset multiplicerat med statslåneräntan plus en procentenhet. Då du inte använder cykeln hela året ska du dela det framräknade förmånsvärdet per år med 12 och redovisa förmånen med detta belopp de månader som du använder cykeln privat i företagets arbetsgivardeklarationer och företaget ska även ta med det i din kontrolluppgift.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap