För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur påverkas mitt företag av EU-reglerna om geoblockering?

Fråga: Vad ska jag som företagare tänka på med anledning av reglerna om geoblockering och diskriminering på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsort?

Svar från juristen: Sedan den 3 december 2018 finns EU-regler mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort. De har tillkommit för att öka handeln över gränserna.

Regler mot omotiverad särbehandling

Reglerna gäller för de som har webbutik men också andra som säljer varor och tjänster på distans. Både direkt och indirekt diskriminering förbjuds. Det innebär att även omotiverad särbehandling av kunder på grund av IP-adress, adress för leverans eller val av språk kan omfattas av reglerna. Kund kan vara både konsument och företag som för slutanvändning köper en vara eller tjänst.  

Diskriminering p.g.a. kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort 

Kortfattat och förenklat innebär reglerna att näringsidkare ska: 

  • se till att webbsida eller app inte blockerar eller begränsar åtkomst till sajten av skäl som rör kundens nationalitet, bosättningsort eller etableringsort, 
  • fråga kunden innan omdirigering till annan version av webbsidan eller appen och se till att kunderna lätt kan använda den version de först besökte, 
  • tillämpa samma villkor även för kunder av annan nationalitet, vistelseort eller etableringsort, 

  • acceptera kortbetalning med mera elektroniskt på samma villkor förutsatt att det är tillräckligt stark autentisering (säkerhet) och rätt valuta, 
  • se över avtal om ensamåterförsäljning med mera eftersom vissa villkor kan bli ogiltiga.

Åtkomst kan blockeras för att följa lagkrav

Det kan dock vara tillåtet att webbsidan eller appen blockerar, begränsar åtkomst eller omdirigerar om det är nödvändigt för att följa lagkrav. I de fallen ska näringsidkaren förklara för kunderna varför det är nödvändigt.

Åtkomst till upphovsrättskyddade verk eller annat skyddat innehåll får också vägras utan att det bryter mot förbudet mot diskriminering. Detta gör att det går att ha geoblockering till exempel för filmer, tv-serier med mera.

Kan vägra att leverera varor och tjänster

Det är tillåtet med olika allmänna villkor, även olika priser, om det görs på en icke-diskriminerande grund. Reglerna hindrar inte heller att näringsidkare kan vägra att leverera varor och tjänster till vissa kunder eller områden på grund av nationella lagregler eller EU-regler.

Näringsidkare bör vara tydliga inom vilket område som leveranser kommer att ske. Det finns ingen skyldighet att leverera inom hela EU/EES, så leveranser kan begränsas till exempel inom viss ort eller land. Det är också viktigt att tänka igenom var leverans sker eftersom det kan påverka tillämplig lag, vilket kan få konsekvenser för krav på märkning, konsumentskyddslagstiftning med mera. Om du vill vara säker på att svensk rätt ska gälla bör du därför bara leverera inom Sverige.

Näringsidkaren får vänta med leverans tills det finns bekräftelse på att betalningstransaktionen. Om det inte är förbjudet enligt andra regler går det att ta ut en avgift för betalningstransaktionen motsvarande de direkta kostnaderna för betalningstransaktionen.

Passiv försäljning och EU-reglerna 

Det förekommer att tillverkare med flera ger vissa återförsäljare ensamrätt inom till exempel ett land, detta är bara tillåtet i vissa fall konkurrensrättsligt. Villkor i avtal där näringsidkare vid så kallad passiv försäljning ska agera på ett sätt som strider mot förbuden mot diskriminering blir automatiskt ogiltiga. Detta innebär att den som säljer till kunder som aktivt söker upp dem inte kan vägra att sälja med hänvisning till det ogiltiga avtalsvillkoret.  

Detta gör att de som har e-handel via webbsidor och appar, annan distanshandel och deras leverantörer kan behöva se över sina villkor och hantering av kunder. Detta gäller som sagt både för de som säljer till konsumenter och de som säljer till andra som är slutanvändare av tjänster eller produkten. 

Ditt företag kan som kund kräva att inte bli diskriminerad p.g.a. etableringsort när det gäller varor och tjänster ditt företag är slutanvändare av. Men det går inte att använda reglerna för att till exempel tvinga till sig att bli återförsäljare. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Avtal & Köp:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.