headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad är förfrågningsunderlag?

Förr hette det dokument som den upphandlande myndigheten använde för att beskriva vad som ska upphandlas förfrågningsunderlag.

I dag används upphandlingsdokument

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap