headphones newspaper video-player

Hur överklagar man i en offentlig upphandling?

Hur överklagar man i en offentlig upphandling?

Överklagande ska göras till förvaltningsrätten i det område där upphandlingen genomförts. Överklagande av en offentlig upphandling ska senast ske inom tidsfristen för avtalsspärr, dvs. inom tio dagar (eller i vissa fall 15 dagar) från dagen för tilldelningsbeslutet.

Kontakta gärna vår juridiska rådgivning på tfn 0771-45 45 45 om du har ytterligare frågor. Du kan också få mer information på vår hemsida i relaterat innehåll nedan.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD