headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
solglasögon

Var hittar jag regler om hur semestern ska förläggas?

Nu inför sommarsemestern fundera jag som företagare över hur semestern ska läggas ut.Vilka regler för hur semestern ska förläggas finns och vem bestämmer? Vad gäller för företag som har kollektivavtal?

Svar:

När ska den anställde ha semester?

Arbetsgivaren har både en rättighet och en skyldighet att lägga ut semester. En anställd har rätt till minst fyra veckors sammanhängande semester. Denna semester ska förläggas till perioden juni-augusti. Du kan förlägga semestern till annan tid om du avtalat det med den anställde. Även utan avtal kan semestern förläggas till annan tid om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara till exempel att verksamheten är säsongsbunden.

Vad händer om ni inte kommer överens om när den anställde ska ha semester?

Om ni inte kan komma överens om hur semestern ska förläggas är det arbetsgivaren som bestämmer, om inte annat har avtalats. Om arbetsgivaren bestämt semesterns förläggning utan att ha kommit överens med den anställde ska arbetsgivaren underrätta den anställde om det minst två månader innan semesterns början. Har du kollektivavtal kan du också vara tvungen att informera och förhandla detta med facket.

Kan jag tvinga den anställde att ta semester även om denne inte vill?

Ja, för att inte bryta mot semesterlagen ska arbetsgivaren se till så den anställde tar den semester som lagen säger. En anställd som inte har någon intjänad semester (betald semester) och som därför  skulle få semester utan semesterlön har däremot rätt att avstå från semesterledighet.

Föräldraledig på sommaren?

Anställda som har rätt till hel föräldraledighet kan begära föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen. Sådan begäran ska göras till arbetsgivaren senast två månader i förväg, eller så snart det kan ske. Eftersom arbetsgivaren inte kan hindra hel föräldraledighet som begärts i tid kan en anställd som absolut vill ha ledigt vissa veckor begära föräldraledighet den perioden men minst två månader i förväg.

 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap