För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan arbetsgivaren förbjuda gravida arbeta i butiker?

Fråga: Jag har en anställd som väntar barn. Nu när coronarestriktionerna hävts undrar jag hur jag som arbetsgivare ska göra apropå risken för smittspridning. Kan min medarbetare som är gravid arbeta i butiken? Kan jag förbjuda henne att göra det för att inte utsätta henne och barnet för risker?

Svar från juristen: Gravida och ammande kvinnor har ett särskilt skydd genom föreskriften Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), men enligt Arbetsmiljölagen får inte en arbetsgivare utsätta någon av sina arbetstagare för smittorisker i arbetsmiljön.

Varje arbetsgivare ska självständigt bedöma utifrån hur deras verksamheter och vilka risker som finns i deras arbetsmiljö, oavsett vad Folkhälsomyndigheten säger om återgång till arbete eller inte. Det innebär att arbetsgivaren ska vidta alla de åtgärder hen kan för att skydda arbetstagare mot smittrisker som är allmänfarliga. Sedan den 1 april 2022 klassa Covid-19 inte längre som allmänfarlig.

Individuell riskbedömning för gravida

Har arbetsgivaren fått vetskap om att det finns gravida kvinnor på arbetsplatsen måste detta tas med i en särskild individuell riskbedömning av arbetsmiljön. Om den riskbedömningen visar att det finns allvarliga risker för exponering av ett smittämne som är allmänfarligt måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att skydda den gravida kvinnan. Särskilt viktigt är detta i slutet av graviditeten (efter vecka 20).

Det är en komplicerad bedömning att göra om en gravid person kan arbeta eller inte. Risken att exponeras för ett smittämne ökar exempelvis i vissa yrken där arbetstagaren möter inte bara kollegor, utan även kunder, vårdtagare och andra. Men det finns även viss risk utan att arbetstagarna möter externa personer i sitt arbete.

Potentiella smittbärare

När riskbedömningen är gjord ska åtgärder vidtas för att minska risken för att gravida utsätts. Det räcker kanske inte med ”barriärskydd” i butiken gentemot kunder. Personlig skyddsutrustning kan hjälpa till viss del men är inte ett helt säkert alternativ det heller. Kanske måste den gravida omplaceras för att inte möta kunder över huvud taget?

Eftersom arbetsgivaren inte får kräva att få veta om arbetstagaren är vaccinerad eller inte måste riskbedömningen som arbetsgivaren är skyldig att göra utgå ifrån att det finns både vaccinerade och ovaccinerade arbetstagare på arbetsplatsen. Det betyder att bedömningen måste utgå från att alla är potentiella smittbärare.

Är det mycket osäkert om andra anställda är vaccinerade eller ovaccinerade kanske mötet med annan arbetstagare innebär lika stor risk som mötet med kunder. Då kan arbetsgivaren behöva förbjuda den gravida att arbeta över huvud taget om inte arbetsuppgifterna är lämpliga att utföras hemifrån. Förbjuder en arbetsgivare en gravid att arbeta är hon skyldig att rätta sig efter arbetsgivarens beslut.

et kan låta otroligt hårt men arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder för att arbetstagaren inte ska utsättas för allmänfarlig smitta. Är det dessutom en gravid kvinna är som redan nämnts reglerna ännu hårdare.

Lön eller inte till gravid som inte jobbar?

Om en arbetsgivare ska förbjuda en gravid kvinna att arbeta kan fråga om ersättning behöva diskuteras. I vissa kollektivavtal finns regler om vad som gäller när en arbetsgivare skickar hem en anställd på grund av risker i arbetsmiljön. Det är dock ganska ovanligt. Arbetsgivaren är som huvudregel inte skyldig att betala lön till en arbetstagare som inte utför arbete. Försäkringskassan kan besluta ersättning – så kallad graviditetspenning – till en gravid kvinna som förbjuds att arbeta. I de fallen måste arbetsgivaren kunna intyga att de prövat möjligheten att göra förändringar i arbetsmiljön först, försökt hitta andra arbetsuppgifter eller tillåta hemarbete som minskar risken för att utsättas för smitta eller andra arbetsmiljörisker.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.